skipnavigation

CWT Meetings & Events får kemijätten BASF som kund


AMSTERDAM | 30 MARCH, 2017

Den globala kemijätten, BASF, har valt CWT Meetings & Events till att stå för deras mötes- och eventsprogram i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien & Irland, Litauen, Lettland och Estland.

 

BASF valde CWT M&E på grund av den väl paketerade lösningen och variationen av samarbetspartners. Framförallt uppskattade de att CWT M&E ligger långt fram i att bistå sina kunder med kontroll över sina mötesinvesteringar samt att de arbetar med transparenta och tydliga prissättningsmodeller – något som uppskattades av alla intressenter inom BASF.

 

Första spadtaget till relationen mellan BASF och CWT Meetings & Events startade på CWT Meetings & Events’ kontor i Köpenhamn. Program manager, Mi Horrocks är ansvarig för samarbetet i Norden och de Baltiska länderna, medan Simon Hubbard är ansvarig för samarbetet i Storbritannien & Irland.

Mi Horrocks säger: ”Vi ser fram emot att arbeta med denna stora, global och intressanta kund och vi gläder oss redan nu till att ta tag i de första nordiska projekten”.

 

 

Mediekontakt

Nina Bostedt, CWT Nordic Communications

+ 46 73 060 10 26

nbostedt@carlsonwagonlit.se

och

Fredrik Hermelin, Commercial Director Nordic, CWT Meetings & Events

+46 (0) 72 987 25 40

fredrik.hermelin@cwt-me.com