skip navigation

Virtuaali- ja hybriditapahtumat

Innostavat, visuaaliset ja interaktiiviset toteutukset

Lue lisää

 
        
    

Hyödynnä hybriditoteutusta

Virtuaali- ja hybriditapahtumat ovat tulleet jäädäkseen osana tapahtumatuotantoa. Virtuaalialustat, tekniset työkalut ja toteutustavat kehittyvät jatkuvasti. Hybriditapahtumalla tavoitat helposti laajemman yleisön, säästät matkakuluissa ja tarjoiluissa, siksi virtuaalitoteutus kannattaa ottaa osaksi tapahtumasuunnittelua täydentämään live-tapahtumia. Monelle osallistujalle hybriditoteutus mahdollistaa osallistumisen kustannus- ja ajansäästön vuoksi. Hybriditapahtuman suunnittelussa on oleellista se että, sisältö on mukaansa tempaavaa ja osallistavaa myös verkossa vierailevalle osallistujalle.

Mikä on virtuaalitapahtuma?

Virtuaalitapahtumassa ihmiset ovat vuorovaikutuksessa verkossa, sen sijaan että he tapaisivat kasvotusten fyysisessä paikassa. Pieniä tiimikokouksia tai keskusteluja varten yritykselläsi on todennäköisesti jo olemassa kokoustyökaluja. On kuitenkin tilanteita, joissa on hyvä ajatella isommin ja suunnitella laajemmin esim. silloin kun on esiteltävä tuotteita, sitoutettava yleisöä, luotava innostava kokonaisuus, joka tukee liiketoiminnan tavoitteita. Käytä asiantuntemustamme sekä osaamistamme varmistaaksesi, että virtuaalitapahtumasi erottuu edukseen!

Hybriditapahtumat, yhdistä virtuaali- ja live-tapahtumien parhaat puolet

Hybriditapahtumassa yhdistyvät sekä live- että virtuaalitapahtuman sisältö ja osallistujat. Toiset osallistujat saapuvat paikan päälle ja osa seuraa tapahtumaa etäyhteyksillä verkossa. Hybriditilaisuuden hyödyt ovat kiistattomat, se mahdollistaa suuremman yleisön ja säästää matkakustannuksia sekä tehostaa ajankäyttöä. Verkossa järjestettävät tilaisuudet ovat myös ekologisempia.

Tapahtuman sisällön suunnittelu tapahtuu rinnakkain ja virtaviivaisesti paikalla oleville sekä etäyhteyttä seuraaville osallistujille. Tärkeää on rakentaa tapahtuman sisältö niin että myös verkko-osallistujat voivat olla monipuolisesti vuorovaikutuksessa ja tuntevat olevansa tärkeä osa tapahtumaa. Mikäli tapahtuma on alun perin suunniteltu hybridimuotoiseksi häiriötilanteiden ilmetessä tapahtuma on sujuva siirtää 100% verkkoon nopeallakin aikataululla.

Tämän vuoksi sanommekin, kun toteutat hybridisti niin 1+1=3!

Molempien maailmojen parhaat puolet: Miten järjestää vaikuttavia hybriditapahtumia?

Kuuntele podcast

Oikein toteutettuna virtuaalisten ja henkilökohtaisten elementtien yhdistäminen mahdollistaa sitoutumisen lisäämisen ja laajemman yleisön tapahtumallesi. Lue, miten voit järjestää vaikuttavia hybriditapahtumia, jotka myös tuottavat tuloksia.

Miksi toteuttaa tapahtumat yhteistyössä CWT:n kanssa?

Globaali asiantuntijaverkostomme hybridi- ja virtuaalitapahtumajärjestelyissä maksimoi osaamisen, ideat ja teknisen tuen. Autamme kokonaisuuden suunnittelussa aina onnistuneeseen toteutukseen saakka.

  • Hyödynnä tapahtumatekniikkaa (ääni, valo ja kuva)
  • Voita yleisön sydämet ja ja jätä muistijälki
  • Tee älykkäämpiä, dataan perustuvia päätöksiä
  • Ole luova, ja sitouta yleisö
  • Huomioi kestävä kehitys
  • Ennakoi muuttuvat tilanteet
  • Maksimoi tapahtuman ROI

Katso blogikirjoitukset virtuaalitapahtumista

 

 

 
        
    

Mitä asiakkaamme sanovat meistä

“Strateginen tarve kommunikoida ei voi pysähtyä, meidän on sopeuduttava ja keksittävä toimintatavat uudelleen. Ja CWT on antanut meille työvälineet ja itseluottamuksen siihen.”

~ Virtuaalitapahtuman osallistuja

Kansallisen myyntikokouksen muuttaminen hybriditapahtumaksi

Toteuttamamme hybriditapahtuma

Kehitimme luovan hybriditapahtuman, joka tarjosi myynnille ja johdolle tilaisuuden tehdä yhteistyötä ja innosti samalla osallistumaan tilaisuuksiin.

Lue lisää

Moraalin kohottaminen vihreällä teemalla

Toteuttamamme tapahtuma - Virtuaalinen & kestävä kehitys

Tämä kaksipäiväinen virtuaalitapahtuma toi kollegat yhteen ja vahvisti sitoutumista työnantajaan, tässä tapauksessa lääkealan yritykseen. Tapahtuman päätteeksi järjestettiin tiiminrakennusta tukeva kokkauskurssi, joka yhdisti osallistujat yhteisen intohimon - ruoan - kautta. Sertifioitu ISO 20121 Sustainable -tapahtuma oli myös linjassa yrityksen kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa.

Lue lisää

Ota yhteyttä tiimiimme ja keskustellaan siitä, miten saadaan virtuaalisuus toimimaan hyvin juuri teille!

Lähdetään liikkeelle!