skip navigation

Strategic Meetings Management

Transparens, besparingar och resultat med hjälp av SMM

Lär dig mer

Vi förstår du

Nästan 80 procent av företagen prioriterar SMM – strategisk mötesadministration – högt som en förutsättning för att nå sina företagsmål. Verkligheten är den, att inom varje företag så har olika medarbetare olika uppgifter och data existerar ofta i spridda och inkompletta kanaler. Avtalsupphandling och betalningsprocesser är i många fall omanagerat.

Vardagliga uppgifter som t.ex. planeringsmöten, upphandling av platser för konferenser, hantering av tjänsteleverantörer och avtal bör följa processer och vara konsekventa. SMM-programmen ser till att det finns en process och stöttar avtal med leverantörer och minimerar risker.

Med hjälp av SMM kan ni få bättre insyn i era kostnader, göra besparingar och få hjälp med att se ert mötesprogram som ett strategiskt verktyg. Vi erbjuder också innovativ teknologi som ytterligare grädde på moset. Via teknologin kan vi få fram relevant data för att visa på besparing och ROI/ROO.

Detta är vad vi kan lova.

Våra nuvarande kunder kan se märkbara resultat – regionalt och globalt – av våra SMM-tjänster och -strategier. Vi erbjuder er, erfarna proffs som stöttar ert program. Vi organiserar skräddarsydda program som är specifika för era behov, men som också omfattar operationella standarder som ökar helhetsupplevelsen.

Därtill kan vi erbjuda ett antal stöd- och konsulttjänster:

 • Budgethantering
 • Administration av policy kontroll
 • Mötesplanering
 • Budgetering
 • Design av webbplats
 • Avancerad teknologi

Vi har kunskap och expertis för att hantera våra kunders SMM-strategier på lokal och global nivå. Vi är, trots allt, den första globala kedjan för mötes- och eventsbranschen med mer än 1 400 specialister i 68 länder.

Värdet av SMM

 • Avtalade besparingar på i snitt 10-25 %
 • Vi har kunder som har sparat över 740 miljoner dollar under de fem senaste åren
 • Tids- och resursbesparing tack vare högre effektivitet
 • Systematiskt tillvägagångssätt – bidrar till mindre förvirring
 • Mindre risker i alla avtals- och betalningspraxis
 • Högklassig kundservice och ansvarsfullt företagande

Ordning och reda kommer att optimera era satsningar inom möten och events

För mer information, kontakta oss idag.
 

Ta reda på mer