skip navigation

Digitalt engagemang

Vi för samman mänskor på ett kreativt sätt med hjälp av teknik

Kom igång

Integrerade och enkla tekniska lösningar främjar mänskliga kontakter

Vad vill du uppnå med ert möte eller event? Vi kan börja här. Så fort vi förstår era mål så kan vi skapa det perfekt mixade teamet – en blandning av erfarenhet och teknologisk kunskap som hjälper er att nå målet.

Hur kommer det sig att vi valt detta angreppssätt? För det första så anser vi att teknik inte ska addera komplexitet. Det ska heller inte ersätta mänskliga möten. Digitala verktyg ska förenkla och effektivisera för dig och de som är iblandade.

För oss är det inte meningen att teknik ska bestå av coola manicker och högljudda lösningar som ser spännande ut och låter häftigt. Meningen är att digitala verktyg – allt från din eventsajt till din mobila app ska ha ett syfte, lösa dina problem och arbeta integrerat för att synka med alla delar av ditt möte eller event.

Tillsammans hittar vi rätt teknik för att uppnå rätt resultat, för er.

Våra erbjudanden & tjänster

Vi erbjuder tekniska lösningar och plattformar för alla eventplanerare, inklusive registreringsplattform, eventadministration, webb enkäter och interaktiva applösningar.

Vi kan hjälpa dig med att:

  • Skapa webbsidor och rapporter för deltagaradministration
  • Administrera och uppdatera deltagarnas uppgifter
  • Skapa, handha och uppdatera nya webbsidor
  • Skapa demosidor och templates för återkommande möten/events
  • Planera och administrera webbenkäter på olika språk

Mobilt och online

Vi hjälper er att nå era deltagare – oberoende av var de finns. Med hjälp av onlinelösningar kan du förbättra ditt möte eller event i alla steg, från planering till uppföljning. Det här omfattar end-to-end stöd för mötesplaneraren, rapportering när du behöver den och administration av deltagarkommunikationen.

Vi förstår oss på mobila appar vilket ger dig möjlighet att skapa och använda dig av funktioner som finns tillgängliga via olika leverantörer. Du kan helt enkelt välja det som passar er bäst. Exempel på sådana funktioner skulle kunna vara administration av innehåll, information om tidtabeller, påminnelser, undersökningar efter eventet m.m.

Och därtill har du tillgång till all eventdata som hjälper dig att förstå den bästa vägen att engagera dina deltagare.

Vi öppnar upp för nya möjligheter inom möten och events.

Vill du veta mer? Kontakta oss idag.

Ta reda på mer