skip navigation

High Tech

Vi levererar en enastående innovativ vision för high-tech events

Nu kör vi!

Vid utformning, planering och projektledning av events inom tekniksektorn är erfarenhet den viktigaste parametern och det har vi en outtömlig resurs av.  Vi är förstahandsvalet för fyra av de fem största, globala teknikföretagen i världen. Dessa välkända varumärken litar på oss och vår globala kapacitet; allt från ledningsgruppsmöten, produktlanseringar, mässor och utställningar till multinationella tech roadshows.

Vår tech erfarenhet sträcker sig mycket längre än till enbart eventlogistik

Vi klarar av stort och smått. Vi kan hjälpa till med allt som har med events att göra; registrering, deltagaradministration, end-to-end-support, eventdesign, fakturering och redovisning. Den tilltro våra kunder har till oss har vi förtjänat tack vare vår breda kunskap som sträcker sig långt utanför enbart eventlogistik. Vi sätter oss in i våra kunders produkter och tjänster, deras varumärke och försöker förstå vad de vill att deras deltagare ska uppleva.

Vår portfölj för planering och projektledning av high-tech-eventstjänster omfattar:

 • Eventdesign
 • Contentarbete
 • Tema och eventbranding
 • Eventkommunikation
 • Deltagaridentifikation
 • Sponsring 
 • Finansieringsmodeller
 • Eventteknologi
 • Eventproduktion
 • Leverantörsadministration
 • Global upphandling av destination och avtalsförhandling
 • Global transportupphandling och hantering
 • On-site-support
 • Analyser och resultat

Vi öppnar upp för en helt ny high-tech värld

För mer information, kontakta oss idag.

Ta reda på mer