skip navigation

Ett enda CWT

Vi bygger en bro mellan affärsresande och möten & events

Lär dig mer

En enhetlig upplevelse för deltagare och resenärer

Man glömmer lätt att en affärsresenär också är en mötesdeltagare. Om man vill förbättra helhetsupplevelsen för en resenär är det viktigt att förstå att många resor görs för att man ska delta i ett möte. En sådan person vill ha och förväntar sig en enhetlig och integrerad upplevelse från bokning till sista handslaget oavsett syftet med resan.

Tillsammans kan vi skapa en unik, okomplicerad upplevelse för era medarbetare, under resans alla skeden.

Slut på förvirringen

Många företag lever i en verklighet där bokningsupplevelsen för en resenär skiljer sig markant från upplevelsen för en mötesdeltagare. Det här resulterar i en stor oenhetlighet i upplevelsen som era medarbetare får: flera bokningsprocesser, olika slags tekniska lösningar och resplaner. Det kan kännas oöverkomligt för medarbetarna och förhindrar dem i själva verket från att känna engagemang för det de ska göra.

Vi kopplar samman alltihop

Att ge medarbetaren en harmonisk, okomplicerad och integrerad upplevelse förbättrar allt som har med resande och möten att göra. Genom att koppla samman allt till en helhet för såväl affärsresor som möten & events skapar vi en end-to-end, helgjuten upplevelse för era medarbetare. Det kommer att adderad värde både för era reseinköpare och för era mötesplanerare.

Nyttan av förändring

Genom att kombinera dessa två kan vi erbjuda en enkel och enhetlig upplevelse. Våra CWT-kunder har upplevt följande nyttor:

  • Ökad trygghet och säkerhet från början till slut i alla 68 länder
  • Ökad deltagar- och resenärsbelåtenhet till 4,8 av 5,0 (baserar sig på våra kunders medarbetarenkäter)
  • 13 – 20 % besparingar, i snitt 19,3 % 


…och detta är bara början!

Vi öppnar upp för en helt ny värld av möten och events

För mer information, kontakta oss idag.

Kom igång nu