skip navigation

Life Sciences

Vi har expertkunskap inom läkemedelsbranschens möten och events

Lär dig mer

Hos CWT är de tre C:na centrala för framgångsrika events inom läkemedelsbranschen; Cost, Customer och Compliance

Vi vet att den viktigaste kunden för våra kunder är sjukvårdsföretagen. Vi erbjuder en upplevelse för dessa företag samtidigt som vi driver igenom kostnadsbesparing och säkerställer att vi kan leverera både strategic meetings management program och enskilda events.

Vi har experter på bio-tech, läkemedelsindustri och hälsovård i mer än 30 länder runtom i världen. Alla våra experter har erfarenhet av de lokala, regionala och global regelverk som bland annat innefattar transparens och rapportering. Det inkluderar t.e.x. Open Payments, French Sunshine Act och EFPIA. SMM är därmed av högsta vikt för denna bransch som en försäkran på att de alltid följer de bestämmelser och regler som finns.

Så här kompletterar vi er meetings management strategi:

Våra nuvarande kunder har haft stor nytta – både globalt och lokalt – av våra strategic meetings management program. Programmet hjälper till att hantera HCP-data, deltagaradministration och håller hela processen inom ramen för de regler som finns för den specifika branschen.

Vi ger dig det stöd du behöver

Vi kan göra skillnad. Vi erbjuder erfarna och engagerade proffs inom life science. De har alla varit direkt engagerade i att hantera hälsovårdsföretagens mötesdeltagare. De förstår sig på vilka krav som gäller och de jobbar aktivt med att säkerställa regelverket för möten och events i den här branschen.

Skräddarsydda program för företag inom Biotech och läkemedel

Vi organiserar anpassade program, utformade efter just ert behov, men som fortfarande följer operationella standarder som förbättrar programmet i allmänhet. Vi erbjuder också ett urval konsulttjänster, så som account management, administration, mötesplanering, budgetering och design av registreringssidor.

Vi har erfarna medarbetare i världens alla länder

Vi har den kapacitet och expertis som behövs för att administrera våra kunders SMM-strategier på lokal, regional och global nivå. Vi är, trots allt, den största globala kedjan i mötes- och eventsbranschen med fler är 1 400 specialister i 68 länder.

Vi tillför värde

  • Förhandlade besparingar på i snitt 10 – 25 %
  • Det finns kunder som har sparat mer än 730 miljoner dollar under de fem senaste åren
  • Tidsbesparing av att inte behöva använda interna resurser – mindre administrativa kostnader
  • Ett systematiskt angreppssätt som motverkar förvirring
  • Enkelhet – ett enda företag oavsett land
  • En steg-för-steg guide för hantering av SMM med möjlighet till startkonsultation
  • Hjälp med att minimera riskerna för att kliva utanför industriregler – mindre misstag och inga böter
  • En bättre deltagarupplevelse för vårdföretagen

Vi öppnar upp för en helt ny värld för möten och events inom life science-sektorn.

För mer information, kontakta oss idag.

Läs mer här