skip navigation

Case Study

Evolution blir revolution: hur man omvandlar ett länge använt SMM-program

 

Industri: EN LEDANDE LEVERANTÖR AV KONSUMENTTEKNOLOGI

Tjänst: HUR MAN FORMAR OM STRATEGIN FÖR MÖTEN OCH EVENTS ATT ANPASSA SIG TILL TAKORGANISATIONEN

Plats: Globalt

Målsättning

CWT Meetings & Events samarbetade med en ledande leverantör av konsumentteknologi för att simplifiera deras behov. Vi utgick från deras nuvarande strategiska program för mötesadministration som gör det möjligt för kunden att nå sina affärsverksamhetsmål. Vårt uppdrag var att finstämma det att prestera ännu bättre.

Kunden ville att deras nuvarande program skulle bli mer strömlinjeformat då det gällde dagliga uppgifter som planering av möten, anskaffande av platser för events, administration av olika leverantörer, undertecknande av avtal, organisering av team för ett effektivt resultat med mera.

För att kunna prestera detta intervjuade man centrala aktörer för att man bättre skulle förstå vilka de nuvarande problemen i programmet var och var man kunde göra justeringar för att utveckla det vidare. Allt som allt behövde kunden ett program som bättre driver fram de strategiska värdena.

Utmaning

Kunden hade haft en snabb ökning då det gällde möten och hade därmed ett fortsatt behov av diversitet och förändring. Därför var man ute efter ett sätt att skilja sig från mängden och utveckla sitt program ännu längre.

För att säkra ett framgångsrikt resultat bad kunden CWT M&E att stå för regelbundna bedömningsenkäter med centrala aktörer och partners för att rationalisera helhetsstrategin.

Lösning

Med beaktande av kundens krav nådde man en 95 procents omfattning genom att använda ingående kunskap och processer samt genom att utse ändamålsenliga medarbetare.

Efter att man kommit överens om samarbete 2010 hade vi endast åtta personer i operativa roller för detta kundkonto. Därför koncentrerade man sig starkt på att skaffa den rätta expertisen för rätta roller. Förutom fler medarbetare tog man också nya utvecklingssteg:  

 • Centrala mekanismer för att följa upp avbeställningskrediter.
 • Revidering av sourcingstrategierna och förhandlingstaktiken.
 • Strategiskt samarbete med kundens resebyrå.
 • Man kopplade in en teknologispecialist.

Utvecklandet av de här programmen säkrade en hög servicekvalitet, då man::  

 • Man genomförde gedigna kvartalsbedömningar med kunden; de gav de centrala aktörerna en möjlighet att se mervärdet av det man fick fram
 • Man implementerade ett årligen återkommande program för att uppvisa ett sätt att tänka mer kreativt och utveckla den interna adaptionen av våra program – speciellt genom att utse interna brandambassadörer att berätta vår story vidare.
 • Vi hade en tredjepartsorganisation som gjorde anonyma enkäter för att utfråga aktörerna och kolla upp de problem de tyckte att man behövde lösa. 

Resultat

Då CWT M&E presterade goda resultat genom att ge uttryck för kundens företagskultur och värden, ville kunden förnya avtalet 2016. Detta understryker den starka relationen vi byggt upp sida vid sida med kunden och de starka, mätbara resultaten CWT M&E erbjöd dem. Man undertecknade ett nytt sexårigt avtal och utökade tjänsterna som ingick i avtalet.

 • Förmågan att bättra SMM-konceptet samtidigt som man levererade fina events.
 • Medarbetare (skolning och kultur).
 • En respektfull utmanare då man ville bättra på det strategiska mervärdet.

Snabba fakta

 • Inbesparing om i snitt 24 %.
 • 4,8/5 i kundnöjdhet.
 • Skapandet av viktiga partnerskap-

VI ÖPPNAR UPP FÖR NYA MÖJLIGHETER INOM MÖTEN OCH EVENTS

För mer information, kontakta oss idag.

Kontakta oss.