skip navigation

Hyvästä huippulaatuiseksi: SMM -ohjelman kehittäminen yhdessä asiakasyrityksen kanssa

Toteuttamamme tapahtuma

 

Ala: Kuluttajateknologia

Palvelu: M&E-strategian yhteensovittaminen yrityksen yleisen strategian kanssa

Sijainti: Globaali

Tavoite

CWT M&E ryhtyi yhteistyöhön merkittävän kuluttajateknologia-alan yrityksen kanssa. Hyödynsimme yrityksen olemassa ollutta strategisen kokoushallinnan (SMM) ohjelmaa, jonka yksityiskohtia hioimme paremman suoritustason saavuttamiseksi. 

Asiakas tahtoi luoda nykyisestä ohjelmastaan saumattoman. Näin esimerkiksi kokousten suunnittelusta, kokouspaikkojen etsimisestä, alihankkijoiden hallinnasta, sopimusten tekemisestä, tiimien organisoimisesta, ja monista muista asioista tulisi helpompaa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi haastattelimme keskeisiä henkilöitä ymmärtääksemme, minkälaisia ongelmia olemassa olleeseen ohjelmaan liittyi, ja millaisia säätöjä kaivattiin, että ohjelma kehittyisi paremmaksi. Erityisesti asiakas kaipasi sitä, että ohjelma tuottaisi strategista arvoa. 

Haaste

Asiakkaan tapahtumatarpeet kasvavat jatkuvasti. He kaipaavat muutosta ja monimuotoisuutta ja haluavat erottautua joukosta edistääkseen tuotteidensa myyntiä.

Jotta tähän päästäisiin, asiakas pyysi CWT M&E:tä yhdessä keskeisimpien sidosryhmien ja partnereiden kanssa luomaan SMM-ohjelman, joka on linjassa yrityksen yleisen strategian kanssa. 

Ratkaisu

SMM-ohjelmalle saavutettiin 95 % käyttöönottoaste. Tämä oli mahdollista syvää tietämystämme hyödyntämällä, prosesseja kehittämällä ja palkkaamalla oikeita osaajia oikeisiin tehtäviin. 

Uusien ihmisten palkkaaminen ja kouluttaminen tehtäviinsä oli keskeinen tekijä onnistumisessa, sillä aiemmin operatiivista henkilökuntaa oli tilanteeseen ja tarpeisiin nähden liian vähän. Muita kehitystoimenpiteitä olivat muun muassa:

  • Peruutuksista saatavien hyvitysten keskitetty seuranta.
  • Hankintastrategian ja neuvottelutaktiikoiden kehittäminen. 
  • Strategiset linjaukset asiakkaan käyttämän matkustuspalveluiden tarjoajan kanssa.
  • Sopivan teknologia-asiantuntijan esitteleminen. 

Edellä mainitut toimenpiteet takasivat hyvän palvelutason. Lisäksi:  

  • Tehtiin neljännesvuosikatsaukset, joiden avulla toimenpiteillä aikaansaatu arvo voitiin osoittaa sidosryhmille. 
  • Otettiin käyttöön tunnustusohjelma, jonka avulla haluttiin kannustaa luovempaan ajatteluun sekä parantaa SMM-ohjelman käyttöönottoastetta. 
  • Toteutettiin kolmannen osapuolen kanssa kysely, jolla kartoitettiin kaikkien sidosryhmien näkemykset asioista, jotka vaativat kehittämistä. Kyselyyn oli mahdollista vastata anonyyminä. 

Tulokset

Asiakas jatkoi sopimusta kanssamme kuudella vuodella ja laajensi samalla myös käyttämiensä palveluiden valikoimaa. Tähän vaikutti erityisesti tapa, jolla yhdistimme asiakkaan arvot ja kulttuurin osaksi omaa toimintaamme. Samanaikaisesti tämän projektin ohella toteutimme myös asiakkaan tapahtumat totuttuun tapaan, ammattitaidolla ja osallistujakokemukseen panostaen.

Tämä tapaus on hyvä esimerkki vahvoista asiakassuhteista, joita luomme sekä mitattavista tuloksista, joilla työmme arvo on helppo osoittaa. 

Faktat

  • 24 % keskimääräiset säästöt.
  • Asiakastyytyväisyys 4,8/5. 
  • Keskeisten yhteistyökumppanuuksien käynnistyminen. 

Siirry kokousten ja tapahtumien rajoittamattomaan aikakauteen

Ota yhteyttä ja kuulet lisää!

OTA YHTEYTTÄ