skipnavigation

INTEGRITET & OMTANKE

Vår kultur

Vår ambition på CWT Meetings & Events är att erbjuda en global partner med personlig service och lokal epertis.

 

Vi sätter aldrig era eller våra egna värderingar på spel. Vi känner stolthet av att driva vår egen verksamhet på ett ansvarsfullt sätt och vi försäkrar alltid att varje event vi hanterar också drivs på ett ansvarsfullt sätt. Det betyder att vi håller väldigt hög etisk standard: vi respekterar våra medmänniskor, miljön och samtidigt har vi alltid vår kunds och våra intressenters behov och förväntningar i åtanke.

 

Vi är ett stolt gäng kollegor och som företag inser vi vikten av att uppskatta och motivera våra medarbetare. Vi invisterar i medarbetarutveckling för att kunna garanantera att vi levererar till vår bästa potential och är trygga i att det speglas i vår service till våra kunder.


KVALITETS KONTRAKT

För attt säkertälla att vi leverar högsta kvalite och lever efter våra värderingar utgår från ett kvalitets kontrakt som inkluderar följande:

Kundvård

KUNDNÖJDHET

SERVICE LEVEL AGREEMENT

OPERATIONELLA PROCESSER

SÄKERHET

3-PARTS RELATIONER

ADMINISTRATION OCH FINNANSER

 

 

Samhällsansvar

ETIK OCH UPPFÖRANDE KODER

MILJÖ

 

SAMHÄLLS ENGAGEMENG

HUMAN RESOURCES

Hör av dig

Vill du veta hur du kan skapa värde vid ert nästa möte?