skip navigation

Beta Than Before

Ladda ner rapporten

CWT

Beta Than Before – HUR VI SKAPADE EN WEBBPLATS I VÄRLDSKLASS GENOM ATT ANVÄNDA EN DESIGN SPRINT

En sprint är en process som pågår under fem, påföljande dagar, där man diskuterar en utmaning man har – med syfte att komma fram till en hållbar lösning i slutänden. Detta är gångbart för olika typer av företag av varierande storlek men i detta specifika fall användes det av CWT’s globala, digitala marknadsteam i syfte att hjälpa byrån att ta fram idéen för CWT Meetings & Event nya hemsida.

Del 1 av 3

För att få veta mer, vänligen ladda ner vårt white paper.