skip navigation

Case Study

Upphandling och val av leverantör för mötesteknologi som svarar på rapporteringskrav från Sunshine Act

 

CWT

Bransch:Medicinsk apparatur

Tjänst: Ny teknologilösning för insamling och rapportering av data från möten och events

Plats: Globalt

För att möta de rapporteringskrav Sunshine Act* ställer på hälsovårdsleverantörer (HCP-företag) gav en tillverkare av medicinsk apparatur CWT Meetings & Events i uppdrag att välja en teknologilösning som på ett exakt sätt kan samla in och rapportera data kring möten och events.

* The Sunshine Act är en hälsovårdslag i USA för ökandet av transparens mellan hälsovårdsleverantörer och tillverkarna av medicinska apparater.

Utmaning

Omfattningen av projektet var gigantiskt och det nuvarande verktyget stödde inte alls de behov och krav som fanns. Det fanns också en begränsad mötes- och eventsexpertis inom organisationen för att ta sig an upphandling och inköp av teknologileverantör av den här komplexiteten. Därtill behövde man en tredje part som skriver ut, administrerar och genomför RFP-anbuden samt svarar för förhandlingsprocessen fram till ett avtal.

Lösning

CWT M&E satte upp en strategi för upphandlingen av en teknologilösning som motsvarade affärsverksamhetens krav. I detta inkluderades genomförande av en ny bedömning för att förstå affärsverksamhetens behov och uppskatta, förstå och rangordna de olika funktionaliteternas viktighetsgrad. Därtill skapades RFP och man gjorde senare en bedömning av de olika förslagen – hur väl de matchade med behovet.

Resultat

Resultaten man fick fram:

  • Valet av en global teknologilösning med möjlighet till regional anpassning till ett flertal språk för att möta de globala affärsbehoven.
  • Kunden sparade 29 % i kostnad jämfört med konkurrenterna och 17 % jämfört med den ursprungliga kalkylen
  • Datatransparensen motsvarande HCP-rapporteringens och den interna revisionens krav (Transfer of Value, finansiella dokument etc.)
  • Ökad effektivitet i tidsåtgången av godkännande av HCP-möten för alla affärsenheter med 25 %

Snabba fakta

  • 25 % i ökad effektivitet
  • Besparingar på 29 % jämfört med konkurrenternas pris och 17 % med den ursprungliga kalkylen
  • Man mötte kraven för HCP-rapporteringen och de interna revisionskraven

Vi öppnar upp för nya möjligheter inom möten och events

För mer information, kontakta oss idag.

Lär dig mer