skipnavigation

LÖSNINGAR & KONSULTATION

SMM: Hur vi gör det

Up & running

Låter det här bekant? ‘Alla pratar om Strategic Meetings Management (SMM) och jag inser att vi måste göra något åt det.’ Eller ‘Jag kämpar med att visa ROI värdet av SMM.’

 

Vår Quick Start Strategi är ett enkelt sätt att få er på banan med ett tydligt program, i linje med er verksamhet och tydliga mål framåt.

Definiera & revidera

 

Vi adderar direkt ett värde till ert SMM program genom att göra det enkelt att använda och samtidigt förena det med mötesrelaterade kostnader.

 

Vi löser alla typer av problem, t ex att synliggöra kostnader samt lägga till leverantörsuppgifter som saknas.

 

Resultatet är en transparent betalningsprocess, data analyser och standardiserade processer som är i linje med era interna kontroller samt viktiga skattemål.

 

Lyssna & lär

Man kommer inte långt med att endast rapportera data, man behöver komma till insikt och business intelligence. CWT Meetings & Events (CWT M&E) tillhandahåller råd för att visa värdet av ert SMM program för nyckelpersoner. Vad som ingår:

 

 • Er nuvarande data med skräddarsydda data analyser
 • Analysera var ni befinner er nu och vad ni vill åstadkomma framöver
 • Omfattande business intelligence strategi
 • Program som engagerar nyckelpersoner

 

Med denna information kommer ni hitta nycklarna i er data.

Tydlighet & efterlevnad

Behöver ni en policy som stödjer regelgivande krav? Vill ni använda er SMM policy för att standardisera processer och öka den operationella effektiviteten? Skulle det hjälpa om ni kunde öka användningen av prioriterade leverantörer?

 

Våra experter har designat  och utvecklat policys för mellanstora till stora företag runt om i världen. Vi kan hjälpa er att skapa en skräddarsydd policy som speglar era speciella behov genom att:

 • Gå igenom era existerande policys och jämföra mot bäst-i-klassen policys.
 • Hjälpa er att skapa en policy baserad på era mål och företagskultur.
 • Utveckla en “Life of a Meeting” process för att engagera era intressenter

 

Er nya SMM policy kommer att tillhandahålla tydliga mål som är enkla att följa samt är effektiva och driver besparingar.  

Engagera & använd

Att mobilisera alla intressenter är nyckeln till framgång för att skapa ett framgångsrikt SMM program.

 

Ska ni påbörja ett SMM program? Har ni redan ett program idag men det händer inget? Eller har ni mindre erfarenhet av kommunikation?

 

Våra SMM solutions experter kommer utveckla en avtalad strategi genom att:

 • Utveckla en avtalad plan, både kortsiktig och långsiktig
 • Leverera en detaljerad stakeholder map
 • Tillhandahålla kommunikations mallar
 • Jobba tillsammans med er för att leverera lanserings workshops och inteaktiva strategi sammankomster

Genom att engagera rätt människor på rätt sätt, kommer ni att maximera användandet av ert SMM program, och se till att det blir en naturlig del av hur ert företag fungerar.

Planera & skissa

Avtalsförhandlingar och hanteringen kan vara utmanande, men vi har erfarenheten som krävs för att klara det. Våra experter kommer hjälpa dig utveckla en process som inkluderar:

 • Utveckling av ett flertal kontraktsmallar
 • Förstå syftet och målet med era kontrakt samt vilka affärs riskerna är versus prisförhandlingarna
 • Säkerställa att processerna är under kontroll, granskade och designade för maximal effekt och minimerad

 

Ni kommer få en bättre och enklare kontrakt hanterings process som kommer vara i linje med ert företags risk strategier och ni kommer att minimera upprepade avtal som är mindre bra. Föreställ er hur mycket enklare livet kommer bli.

Planera & planera igen

Det finns ingen enkel SMM checklista eller en one-size-fits-all strategi. Vi hjälper er att skräddarsy er strategi så att den passar med era företagsmål och syften.

 

Vi säkerställer att ert program påbörjas på bästa sätt genom att:

 • Analysera möjligheter och göra en konkurrentanalays
 • Förstå var ni befinner er nu, var ni vill se er framöver och hur ni ska komma dit
 • Struktur och strategier för varje SMM komponent
 • Ett omfattande business case för att nå internt samtycke

 

Er SMM strategi kommer att länkas direct till era övergripande företagsmål, tillhandahålla fullständig transperans och operativ effektivitet. Vi ger er en steg-för-steg process för att visa enkelheten i det komplexa.

Välj & integrera

Det är viktigt att ha förståelse för SMM processen och företagets huvudsyften innan man gör investeringar inom teknologin. Våra experter kan guida er igenom detta. Vi har stor kännedom om många tekniska lösningar och kan hjälpa er att maximera era investeringa inom teknologi genom att:

 • En skräddarsydd teknologi matrix
 • Detaljerade och synkroniserade strategier vid teknologi lanseringar och efterföljande program förbättringar samt expansioner
 • Tydliga mätinstrument för att kunna jämföra skillnader mellan potentiella leverantörer
 • Konfigurerad assistans för att säkerställa att er lösning supporterar era program och processer
 • Fortsatt förvaltning för att maximera investeringar av tekniska lösningar

 

Den rätta teknologin kommer hjälpa er automatisera er process och i slutändan förbättra era strategier.  

Konsolidera & spara

Det krävs rätt mix av resurser, analysverktyg och tekniska hjälpmedel om ni vill få ut det mesta av era hotell relationer.  

 

Vad gör vi?

 • Vi tittar både på era mötes- och resekostnader. Vi kommer samarbeta med era inköpare för att synliggöra betydelsen av gemensamma fördelaktiga relationer. . We’ll work with your travel buyers to highlight importance of creating mutually beneficial relationships and the best ways of doing so
 • Vi identifierar besparingsmöjligheter, baserade på resemönster inom växande marknader plus att vi tillhandahåller omfattande benchmarking
 • Sist men inte minst anpassar vi er hotell strategi med de behov ni har för era grupper samt den mötesupplevelsen ni vill skapa

 

Konsoliderad hotell strategi är verkligen en ‘win-win’ för alla parter. Om ni oroar er för att inte uppnå era mötesbesparingar eller att åstadkomma en bra mötesupplevelse – låt våra experter hjäpa er at skapa ert globala hotellprogram för att uppnå just detta.

Att förstå & förhandla

Det kan ibland vara svårt hitta en bra förhandlingsposition för att driva hotell rabatter. Men vi är här för att hjälpa er.

 

Våra SMM inköpare använder vårt venue sourcing dashboard med real-tids data och marknads summeringar för att ge dig en fördel vid förhandlingar.

 

Detta instrument har all information ni behöver:

 • Era tidigare bokningar på ett specifikt hotell eller i en speciell stad
 • Årsjämförelser inom olika hotell marknader
 • Pris jämförelse med CWT M&E benchmarks
 • Förändringar per säsong för att lägga en realistisk budget

Resultatet? Ett bättre förhandlingsläge för att få lägre priser.

 
Läs mer: Vad vi gör
 

Så här ser det ut när vi jobbar tillsammans och utvecklar och stärker ert SMM program 

 

 


 

Hör av dig så kan vi visa vad vi kan göra för er