skipnavigation

Synlighet & Besparingar

SMM: Vad vi gör

Design & resultat

Tillsammans med kunden tar vi fram och implementerar ett framgångsrik Strategic Meetings Management(SMM) program. Tack vara det kan vi uppnå följande:
 

  • 10-25% besparing för kunden
  • Hög kundnöjdhet
  • 100% av våra SMM kunder har valt att fortsätta sitt samarbete med oss de senaste 5 åren

 

Ett välfungerande SMM program måste ha en väl avvägd balans mellan policystyrning och flexibilitet. Enda sättet att uppnå det är genom ett nära samarbete mellan oss och kunden där vi gemensamt utarbetar och skräddarsyr program. Grunden i varje SMM program är att det samspelar med ert företags unika värderingar och målsättningar och de bemöter vi bäst genom arbeta fram det gemensamt. 

 

 

 

 

Insikter & rapportering


En av utmaningarna med SMM förståelsen för vilka positiva effekter man kan åstadkomma för sitt företag. Sen insikten och förståelsen får man genom att samla in och analysera data. Det kan handla om allt från att identifiera faktiska kostnader till att identifiera vilka besparingar man skulle kunna åstadkomma.

 

Vi hjälper er att ta fram och kontinuerligt förbättra er skräddarsydda SMM strategi så att den passar era behov över en längre tid och vi vet att datainsamling och analys kommer att hjälpa er att påvisa värdet av ett SMM program för ert företag.

 

Våra SMM experter arbetar tillsammans med er för att snabbt generera mätbara resultat.

 

Färre är bättre


Vet du hur många leverantörer ert företag använder för att arrangera möten? Vem ansvarar och upprätthåller er leverantörslista samt kontrollerar hur de används? Är leverantörslistan synkad med er mötespolicy och era företagsvärderingar?

 

Hur ser ni till att ni optimerar besparingar där det finns besparingar att hämta? Hur säkerställer ni produktivitet samtidigt som ni levererar det absolut bästa deltagarupplevelse?

 

Inom CWT Meetings & Eventshar vi kunskapen, erfarenheten samt tekniken för att skapa en transparent leverantörslista och en passande avtalsstrategi. Utifrån den, hjälper vi er att bygga starka relationer med prioriterade leverantörer.

 

Allt det här kommer att resultera i en bättre upplevelse för era mötesdeltagare medan ni fortsatt sparar pengar.

 

Råd & Stöd


Strategic Meetings Management kräver investeringar i form av tid, engagemang och resurser. Det är viktigt att förankra SMM planen med beslutsfattare och med personer som skall arbeta med strategin i vardagen. När du har all med på tåget kan du också förvänta dig en högre avkastning på din investering. (ROI)

 

Vi inom CWT Meetings & Eventsstöttar er att förverkliga detta. Tillsammans, arbetar vi med att sätta rätt kurs och tillhandahålla lösningar för implementering av er strategi.


Våra erfarna och duktiga projektledare bidrar med ökad kontroll, kostnadsbesparingar och en enklare process för era möten och events.

 

 

 
Now you know what we do, find out how we do it
 

Vilka är de som ska hjälpa er med allt detta? Möt några i vårt SMM team.

Hör av dig