skip navigation

Tapausesimerkki

Kokousteknologiatarjoajan etsintä ja valinta lainmukaisten raportointivelvollisuuksien täyttämiseksi

 

Toimiala: Lääkintälaitteet

Palvelu: Uuden teknologiaratkaisun löytäminen kokous- ja tapahtumadatan tarkkaan tallentamiseen ja raportoimiseen

Paikka: Maailmanlaajuinen

Case Studies - Lääkintälaitteet

Tavoite

Maailmanlaajuisesti 37 toimistoa pyörittävä lääkintälaitteita valmistava yritys pyysi CWT M&E:tä etsimään sille uuden ratkaisun kokous- ja tapahtumadatan tallentamiseen ja raportointiin, jotta yritys pystyi vastaamaan Sunshine Act -lain vaatimuksiin. Sunshine Act-lain tarkoituksena on lisätä läpinäkyvyyttä terveydenhuollon palveluntarjoajien ja lääkkeiden sekä lääkintälaitteiden valmistajien välisissä taloudellisissa suhteissa Yhdysvalloissa.

Haaste

Haaste oli suuri. Yrityksellä ei ollut tuossa vaiheessa käytössä mitään riittävää dataa tallentavaa tai raportoivaa palvelua, jonka avulla lain vaatimuksiin olisi voitu vastata. Lisäksi kokemusta teknologiapartnereiden vertailusta ja valinnasta oli yrityksen M&E-organisaatiolla rajallisesti. Toimeksianto kattoi näin ollen laajan kokonaisuuden alkaen tarjouspyyntöjen kirjoittamisesta, tarjouskierroksen toteutukseen ja hallintaan sekä sopimusneuvotteluiden läpivientiin.

Ratkaisu

CWT M&E loi strategian asiakasyrityksen tarpeita vastaavan teknologiaratkaisun löytämiseksi. Osa sitä oli uuden arviointitavan suunnittelu ja implementointi. Sen tarkoituksena oli ymmärtää paremmin liiketoiminnan tarpeita ja asettaa eri toiminnot ja tarpeet tärkeysjärjestykseen. Tarjouspyynnön laatimisessa otettiin sitten huomioon näin saadut tiedot.

Lopputulos

Toimeksianto johti seuraaviin tuloksiin:

  • valituksi tuli maailmanlaajuinen teknologiaratkaisu, joka toimii monilla eri kielillä ja mukautuu alueellisiin eroihin sekä vastaa kokonaisuudessaan yrityksen tarpeisiin
  • asiakas säästi 29% verrattuna kilpaileviin tarjouksiin ja 17% verrattuna valitun yrityksen alkuperäiseen tarjoukseen
  • uusi dataläpinäkyvyys täyttää Sunshine Act-lain raportointivelvollisuudet ja myös sisäisen tilintarkastuksen vaatimukset
  • ajankäyttö tehostui 25% kokousten hyväksymisessä kaikilla liiketoimintayksiköillä ja koko organisaatiossa.

Faktat

  • Tehokkuus kasvoi 25%
  • 29% säästö verrattuna kilpaileviin tarjouksiin, 17% verrattuna valitun palveluntarjoajan alkuperäiseen tarjoukseen
  • Täytetään lain ja sisäisen kirjanpidon vaatimukset.

Siirry kokousten ja tapahtumien uuteen, rajoittamattomaan aikakauteen

Ota yhteyttä ja kuulet lisää!

Ota yhteyttä